Giới thiệu ebook “Grow Your Traffic, Build Your Blog”

gioi-thieu-ebook-grow-your-traffic-build-your-blog

Grow Your Traffic, Build Your Blog là một trong những ebook quan trọng mà các bạn nên tham khảo để cải thiện khả năng SEO cho blog/ website của mình và gia tăng lưu lượng truy cập một cách tự nhiên. Grow Your Traffic, Build Your Blog mang lại cho bạn những khái niệm cơ bản nhất về SEO, hướng dẫn cách làm thế nào để viết một tiêu đề hấp dẫn, tận dụng các nền tảng và mạng xã hội khác nhau để tăng lưu lượng truy cập… Ebook này được viết bởi chính WordPress.com và được phát hành trên The Daily Post. Đây là một trong những ebook đầu tiên mà tôi đã đọc khi bắt đầu xây dựng WP Căn bản.

Nội dung chính của ebook Grow Your Traffic, Build Your Blog

1. Traffic 101: Understanding your blog’s performance

 • Traffic dos and don’ts: a checklist
 • Using your stats to increase traffic
 • All about SEO

2. Making your content audience-ready

 • Draw visitors in with great post titles
 • Get organized with an editorial calendar
 • Driving traffic to your archives
 • Create anticipation with serial posts

3. Leaning into the WordPress.com community

 • WordPress.com essentials: comments and blogrolls
 • Widen your circle: guest bloggers and group blogs
 • Events and challenges: find your fans and grow your readership

4. Cast a wide social net

 • Publicize and promote your blog on social media
 • Sharing your blog on Facebook: the nuts and bolts of fan pages
 • To tweet or not to tweet?
 • Linking your blog to LinkedIn

5. Expanding your blog’s reach across platforms

 • Tumblr as a complementary platform for your blog
 • Using Instagram to grow your blog
 • How to make the most of Pinterest

6. The art and craft of branding

 • Congrats, it’s a brand!
 • The elements of a good blog brand
 • Extending your brand across the web

7. Encore: Blogging pros who’ve cracked the code

 • Cristian Mihai, novelist-blogger extraordinaire
 • Robert Bruce, the bibliophile behind 101 Books

Vì ebook được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh nên các bạn chịu khó dùng Google Translate nếu có gì không hiểu nhé. Không chần chừ thêm nữa, download và nghiên cứu ngay. 🙂